Kamil Bazelak pomaga charytatywnie dzieciom niesłyszącym!

Strongmana Kamila Bazelaka odwiedzili na siłowni wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Łodzi, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21 w którym mieszczą się Technikum Uzupełniające Specjalne Nr 22 w Łodzi ( dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej),a także Szkoła Policealna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących. Młodzież wzięła udział w zajęciach rekreacyjno-ruchowych pod okiem tego świetnego specjalisty.

Treningi siłowe odbywały się charytatywnie pod nadzorem łódzkiego strongmana Kamila Vanderleia Bazelaka , który udzielał młodzieży porad treningowych, wyjaśniał metodykę ćwiczeń mówił o sposobach odżywiania i suplementacji. Uczniowie byli pod opieką wychowawców Sylwii Miksy i Krzysztofa Lisa.

Kamil Bazelak pomagał charytatywnie dzieciom niesłyszącym

W zajęciach wzięli udział następujący wychowankowie:

1 Arkadiusz Wójcik
2 Kamil Pawlik
3 Adam Rudo
4 Sebastian Maszkowski
5 Grzegorz Lec
6 Mariusz Kosmatka
7 Michał Baniewski
8 Andrzej Stepień

Trening na bieżniach Life Fitness ze strongmanem Kamilem Bazelakiem

Trening na bieżniach Life Fitness ze strongmanem Kamilem Bazelakiem

Dla tych młodych ludzi możliwość odreagowania i ekstremalnego wyżycia fizycznego podczas zajęć sportowych niosła konstruktywne wzorce sportowego trybu życia. Ta forma rekreacji dawała też poniekąd alternatywę i ucieczkę od problemów życia codziennego z którymi dzieci te muszą się zmagać bezustannie.

Sylwia Miksa na treningu u Kamila Bazelaka ze swoimi wychowankami

Sylwia Miksa na treningu u Kamila Bazelaka ze swoimi wychowankami

Dodaj komentarz